Leerlingen meer betrekken bij het onderwijs

Geplaatst op

Als je zelf in het onderwijs te werk bent gesteld, dan weet je het probleem. Hoe krijg je je leerlingen ertoe om meer betrokken te zijn in hun leerproces. Een manier zijn effectieve leerlingbesprekingen. Hier hou je vergaderingen met de leerlingen om te zien wat hun behoeftes zijn. Op welke manier kun je deze besprekingen het best houden? Lees zeker verder om erachter te komen.

Speeddaten

Een manier om een bespreking te houden die efficiënt is, is speeddaten. Hiervoor zijn 4 stappen nodig. Tijdens de eerste stap voert de leraar de cijfers van de leerling in en geeft advies aan de leerling hoe hij beter kan worden. In de volgende stap lezen mentorleraren de input van de vakleraren. Als er iets niet duidelijk is, zoeken ze deze leraar op en vragen om meer informatie. De grotere vragen die overblijven, worden aan een teamleider verder gegeven. In een volgende vergadering worden dan alle grotere overblijvende vragen besproken. Hier gaat het dan meestal alleen om enkele leerlingen, omdat de rest al duidelijk was. De laatste stap is dan een gesprek met de leerlingen en ouders.

Een verbeterbord

Een verbeterbord wordt ook vaker gebruikt door scholen. Hier kan iedereen actief aan meewerken en wordt het kind er mee bij betrokken. Zo krijgen de leraren ook feedback van de leerlingen en weten ze wat hun behoeftes zijn. Zo kunnen de ouders en leraren hen beter helpen. De leraren schrijven hier ook op wat hun zorgen zijn en bespreken dit dan met de andere leraren. Alle betrokken partijen weten dan om wat het gaat en kunnen gemakkelijk input geven. Zo komen ze sneller tot een oplossing.